This box contains :

1 Eau de Toilette Almond 50 ml

1 Body Milk Almond 200 ml